Home

Mabuhay!

Ako ay Isang Manunulat na nais lang magpahayag ng nasa isipan sa wikang Pilipino. Kaya hinihikayat ko kayo na pansamantalang isara ang kusang pagsalin sa Ingles upang mabasa at ikalugod ninyo ang pambansang wika ng Pilipinas. Maraming salamat po.

Prefer English? Go here.

Maaari ba akong makituloy sa iyong inbox?

Kung mararapatin, pakibigay ang iyong email address upang makatanggap ng mga bagong kuwento mula sa Isang Manunulat.

Tungkol sa Akin

Kapag hindi pinagsisilbihan ang aking asawa at anak, o nagsusulat para sa kliyente, gusto kong magsulat ng kuwento tungkol sa iba’t-ibang mga bagay na may kinalaman sa buhay. Basahin mo ito.

Mag-usap Tayo

Sundan ninyo ako sa Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, at Pinterest at doon tayo magkita-kita.

%d bloggers like this: