Bagong Blog

May dapat akong gawin ngayong araw ngunit iba ang aking ginawa. Lumikha ako ng isang bagong blog sa wikang Pilipino. Wala lang. Naisip ko lang ito para maiba naman. Matagal na rin kasi akong nagsusulat ng blog sa Ingles at minsan ay naisip ko na magsulat ng artikulo sa wikang Pilipino. Kaya ito, may Isang Manunulat — Filipino. Manunulat. May-akda.

Ngunit ang pamagat at tagline ng blog na ito ay hindi makikita sa header kundi sa tab lamang. Napansin ko kasi, habang ginagawa ito, na kapag inilabas ko ang pamagat at tagline nakahambalang ito sa paningin kapag nag-scroll ang bumabasa.

Tema at Pahina

Napili ko ang Coutoire theme na ito dahil simple lang siya. Hindi ko na nilagyan ng iba pang pahina at contact form. Tama na ang isang subscribe button at mga social media icons. Ang dali lang gawin, ‘di ba?

Ang Aking Layunin

Sa totoo lang, wala akong pangunahing layunin sa paggawa ng blog na ito. Sabi ko nga kanina, naisip ko lang na gumawa ng bagong blog. Ngunit nitong mga nakalipas na araw, naisip ko na magpahayag ng aking kuro-kuro tungkol sa paggamit ng wika. Siguro ito na nga ang paraan upang makamit ang layunin na ito.

Mambabasa

Malinaw na ang aking pangunahing mambabasa ay mga Filipino saan man sa mundo na may access sa Internet. At dahil ako ay isang freelance writer na madalas magsulat sa wikang Ingles, naisip ko na ang blog na ito ang kasagutan upang mapalawig pa ang aking mga tagapag-tangkilik.

Mga Nilalaman

Sa puntong ito, hindi ko pa alam kung ano ang magiging nilalaman ng aking blog sa wikang Pilipino. Ito ba ay puro kuro-kuro lang? Ito ba ay salin ng aking mga naunang isinulat sa Ingles? Ito ba ay maglalaman ng mga kabanata ng aking sinusulat na nobela? Maraming posibilidad.

Ang Aking Pangako

Titiyakin ko na ang lahat ng aking ilalagay sa blog na ito ay kapupulutan ng aral hindi lang hinggil sa pagsusulat kundi na rin sa iba pang bagay na makapagbibigay ng impormasyon o inspirasyon.

Pagwawakas

Kaya hinihikayat ko kayo, aking mambabasa, na sundan ako sa aking social media at doon ninyo ipahayag ang inyong mga nais. Mas madalas ako sa Facebook. O kaya’y mag-subscribe dito upang makatanggap ng bagong artikulo mula sa Isang Manunulat na kagaya ko.

Hanggang sa muli at maraming salamat.

Published by 1B

Filipino, Gen X, only daughter, freelance writer, author, wife, mother, and a good friend.

%d bloggers like this: