Sampu

Matagal ko nang pinagtataka ang sampu. Ewan ko ba, bata pa lamang ako, lagi na lamang nasa isipan ko ang numerong sampu. Naaalala ko, kapag may iniisip ako na ibang bagay, bigla ko na lang maiisip ang sampu. Hindi ko maipaliwanag sa aking sarili kung bakit. Ang tagal ding nangyari ito; umabot hanggang kolehiyo o mahigit pa.

Ano ang mayroon sa sampu at palagi ko itong naiisip o naisasambulat? Sampung mga daliri? Sampung utos? Ten Little Indians?

Ang “Ten Little Indians” o mas lalong kilala sa pamagat na “And Then There Were None” ay isa sa mga paborito kong akda ni Agatha Christie. Ano naman ang koneksyon nito? Hindi ko talaga maisip. Pero si Agatha Christie ay hinahangaan kong manunulat at may-akda. Natatandaan ko pa nang una kong makita ang kanyang pangalan.

Nasa isang bookstore kami ni Daddy, mga sampung (ito na naman tayo) taong gulang ako noon. Habang tumitingin siya ng mga magasin tungkol sa agrikultura, ako naman ay tumitingin ng mga libro. Nakita ko ang mga katagang “Queen of Crime” at ang pangalang “Agatha Christie”. Na-intriga ako kung bakit siya tinawag na “Queen of Crime”.

Kaya humiling ako sa aking tiyahin na nasa Estados Unidos na padalhan niya ako ng komiks ni Agatha Christie. Noong mga araw na ‘yon, mahilig akong magbasa ng komiks kaya akala ko, may komiks din si Agatha Christie. Sumulat ang aking tiyahin at sinabing wala siyang makitang komiks ni Agatha Christie. Kapag naaalala ko ito, natatawa na lang ako.

Pero noong mga panahong ‘yon, nagbabasa na ako ng mga Nancy Drew, ‘yung inilathala ng Grosset & Dunlap, ‘yung hardbound na libro na may dilaw na spine. Bata pa lamang ako, mahilig na ako sa genre na mystery.

Pero misteryo pa rin sa akin ang numerong sampu. Wala akong makitang koneksiyon hanggang ngayon. Katulad na lamang nito, ito ang aking ika-sampung blog.

Minsan, nabasa ko online na ang mga numerong sampu at labing-isa ay may kahulugan. Sabi nila ang mga numerong sampu, labing-isa, dalawampu’t dalawa, tatlumpu’t tatlo, atbp. ay mga “angelic numbers” o bigay sa atin ng mga anghel at may kaukulang kahulugan ang bawat numero.

Ang isa (1) ay simbolo ng pamumuno, awtoridad at pagkukusa. Ang bilang na ito rin ay sumasalamin sa positibong paraan ng pag-iisip, pati na rin sa sariling inspirasyon at pagganyak upang magsimula ng isang bagong yugto sa buhay.

Ang zero (0) naman ay kilala bilang simbolo ng walang hanggan at buhay na espiritwal. Ang numerong ito ay isang malinaw na tanda na kailangan hanapin ang landas sa espiritu.

Ginamit ang numerong sampu nang 242 beses sa Bibliya at ang ordinal na bilang na ika-10 ay ginamit nang 79 beses naman. May simbolo ng batas, responsibilidad, at pakiramdam ng pagkakumpleto sa sampu.

Sabi nila, kapag madalas na nakikita ang sampu, nangangahulugan ito na dapat mag-isip ng positibo at dapat maging sabik sa lahat ng mabubuting bagay na darating upang mabuksan ang puso at makatanggap ng banal na pag-ibig.

Kaya siguro madalas kong masambit o maisip ang sampu noong aking kabataan. Bata pa lamang ako, binabalaan na ako ng mga anghel na maging positibo sa bawat hakbang ng buhay.

Naniniwala ba kayo sa mga kahulugan ng mga numero?

Published by 1B

Filipino, Gen X, only daughter, freelance writer, author, wife, mother, and a good friend.

%d bloggers like this: