B.P.

52 na ako pero wala pa akong maintenance meds hanggang ngayon. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa ganitong estado ng kalusugan. Bagama’t na-ospital na ako dahil sa cervical polyps at gallbladder stone, hindi naman ako na-diagnose na may diabetes o hypertension.

Pero iba ang naramdaman ko kahapon, ika-17 ng Hunyo 2021. Habang nagbabasa ng artikulo para sa isang asignatura para sa isang kliyente, naramdaman kong kumikirot ang kaliwang bahagi ng aking ulo sa bandang likuran. Hindi naman sa may batok, kaya ang naisip ko ito ay isang tension headache. Kaya nang umuwi ako ng bahay para mananghalian, kinuha ko ang aking blood pressure (B.P.). 160/120. Ang taas. Totoo ba ito?

At dahil digital ang aking aparato sa pagkuha ng B.P., hindi ito masasabing eksakto o tama. Pero nagpapahayag na ito ng humigit-kumulang sa tamang B.P. At dahil nasa COVID-19 pandemic pa rin tayo, hindi rin basta-basta makakapunta sa ospital para magpa-check-up.

Nang sumapit ang alas-dos y media ng hapon, sinabi sa akin ng aking asawa na isara muna ang tindahan at magpahinga. Pag-uwi ko ng bahay, nagpahinga muna ako. Sinabi ng aking biyenan na baka sanhi ng matinding init ang nangyari sa akin dahil ang tindi ng init ng panahon lalo na sa tanghali.

Nakaidlip ako at nagising makalipas ng dalawang oras. Kinuha kong muli ang akin B.P.: 140/90. Mataas pa rin. Nagbalik na ako sa tindahan at nagpatuloy sa mga gawain.

Matapos ang hapunan, at nakapaligo na, kinuha kong muli ang aking B.P.: 130/90. Pwede na.

Paggising ko kaninang umaga, mga alas-singko y medya, ang B.P. ko ay 140/100. Tumaas na naman muli. Ipinapanalangin ko na hindi na ito tataas pa mamaya, lalo na sa tanghali.

Published by 1B

Filipino, Gen X, only daughter, freelance writer, author, wife, mother, and a good friend.

%d bloggers like this: