Blog

Ikinakarga…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Tungkol sa Akin

Ako si Isang Manunulat. Kapag hindi pinagsisilbihan ang aking asawa at anak, o nagsusulat para sa kliyente, gusto kong magsulat ng kuwento tungkol sa iba’t-ibang mga bagay na may kinalaman sa buhay.

Kuwentuhan Tayo

Kung mararapatin, pakibigay ang iyong email address upang makatanggap ng mga bagong kuwento mula sa Isang Manunulat.

%d bloggers like this: