Kape, Tsokolate, at Agahan

Ayon sa mga dalubhasa, ang agahan ang pinakamahalagang pagkain sa maghapon. Hindi lamang nito itinitigil ang ating pag-aayuno habang natutulog, binibigyan rin tayo nito ng pampasiklab sa umaga. Lumaki ako na may isang sapilitang agahan tuwing paggising. Hindi ko maaaring laktawan ito para sa anupamang bagay. Hindi ako maaaring pumasok sa paaralan nang hindi kumakainMagpatuloy sa pagbabasa “Kape, Tsokolate, at Agahan”